TTH-208 Fast Repair Tools Cart Kit

TTH-208 to rozwiązanie narzędzie naprawcze zaprojektowane specjalnie dla szybkich warsztatów naprawczych i sklepów 4S. Cały zestaw wózków zawiera szeroką gamę narzędzi konserwacyjnych i rozwarstwia je według różnych typów, co ułatwia technikom, aby znaleźć narzędzia i poprawić wydajność pracy.