KWB-621 Wheel Balancer

Nowo wprowadzona precyzyjna wyważarka kołowa KWB-621 zapewnia precyzyjne dane automatycznie dzięki technologii sonarowej. Linia lasera wyraźnie wskazuje punkt niewyważenia na wewnętrznej i zewnętrznej burcie obręczy. Koła, które są wyważone laserowo jeżdżą jak nowe!